3. tēma. Sociālā aktivitāte, pilsoniskā sabiedrība, sabiedriskas organizācijas izveidošana un vadība. Brīvprātīgais darbs, sociālā atbalsta tīklu izveidošana. Sociālā aktivitāte - senioru iespēja.

Mācību kursa apraksts - pilnā versija

Nr.

Nodarbību tēmas

Mācību materiāli

1.

Ievads tēmā “Sociālās aktivitātes senioriem”.

 • Valsts atbildība par saviem pilsoņiem.
 • Pilsonība un pilsoniskā līdzdalība.
 • Sabiedrisko domu un lēmumu pieņemšanas procesu ietekmēšana.
 • Pilsoniskās sabiedrības koncepcija, būtība un saturs.
 • Nevalstiskās organizācijas senioriem.
 • Reģionālo kopienu NVO izveide.

Jautājumi diskusijai:

 • Kas traucē senioriem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos?
 • Kādas NVO jūsu pilsētā vai reģionā jūs zināt?
 • Kuras no tām strādā, lai uzlabotu senioru dzīvi? u.c.

Sociālās aktivitātes senioriem - mācību materiāls
Sociālās aktivitātes senioriem - prezentācija

Sociālās aktivitātes senioriem - viedo lekcija

2.

Sociālā atbalsta tīkls senioriem.

 • Sociālā atbalsta nozīmīgums.
 • Sociālā atbalsta veidi.
 • Sociālā atbalsta tīkls.
 • Sociālā atbalsta tīkla stiprināšana.

Jautājumi diskusijai:

 • Kāpēc cilvēkiem vajadzīgs atbalsts?
 • Kāda veida sociālo atbalstu jūs saņēmāt savā dzīvē?
 • Kas var palīdzēt sociālā atbalsta tīkla uzlabošanai?

Sociālā atbalsta tīkls - mācību materiāls
Sociālā atbalsta tīkls - prezentācija

Sociālā atbalsta tīkls - video lekcija

3.

Sociālā atbalsta tīkla veidošana senioriem.

 • Sociālā atstumtība un nabadzība.
 • Vientulība un sociālā izolācija.
 • Covid-19 pandēmija un gados vecāki cilvēki.
 • Situācijas, kad senioriem nepieciešama palīdzība.
 • Pašpalīdzības un atbalsta grupu priekšrocības.
 • Pašpalīdzības grupas izveide.

Jautājumi diskusijai:

 • Kādas pašpalīdzības vai atbalsta grupas ir nepieciešamas jūsu kopienai?
 • Kā panākt, lai atbalsta grupas kļūtu par senioru dzīvesveida sastāvdaļu?

Sociālā atbalsta tīkla veidošanās senioriem - mācību materiāls
Sociālā atbalsta tīkla veidošanās senioriem - prezentācija

Sociālā atbalsta tīkla veidošana senioriem - video lekcija

4.

Personas sociālā atbalsta tīkla izpēte.

 • Sociālā atbalsta veidi.
 • Sociālā atbalsta tīkla izpēte.
 • Paškontroles jautājumi.
 • Rīcības plāns sociālā atbalsta tīkla uzlabošanai.
 • Ieteikumi sociālā atbalsta tīkla uzlabošanai.

Jautājumi diskusijai:

 • Kāpēc ir svarīgi saglabāt sociālos kontaktus senioru vecumā?
 • Kas traucē senioriem uzturēt attiecības ar citiem?

Personas sociālā atbalsta tīkla izpēte - mācību materiāls
Personas sociālā atbalsta tīkla izpēte - prezentācija

Personas sociālā atbalsta tīkla izpēte - video lekcija

5.

Brīvprātīgais darbs.

 • Brīvprātīgais darbs kā sociāli noderīgs darbības veids.
 • Brīvprātīgais darbs Latvijā ir nepopulārs.
 • Brīvprātīgā darba veidi.
 • Brīvprātīgā darba priekšrocības senioriem.
 • Grūtības senioriem, veicot brīvprātīgo darbu.
 • Brīvprātīgo organizācijas senioriem.

Jautājumi diskusijai:

 • Kāda veida brīvprātīgo darbu var veikt gados vecāki cilvēki?
 • Kāpēc brīvprātīgais darbs ir labs jūsu veselībai?

Brīvprātīgais darbs - mācību materiāls
Brīvprātīgais darbs - prezentācija

Brīvprātīgais darbs - video lekcija

6.

NVO — pilsoniskās sabiedrības pamatelements.

 • NVO definīcijas.
 • NVO veidi Latvijā.
 • NVO darbības veidi.
 • Nozīmīgākās NVO Latvijā.
 • Pasaules NVO diena.

Jautājumi diskusijai:

 • Kādas nevalstiskās organizācijas jūs zināt?
 • Kuros NVO pasākumos jūs esat piedalījušies?
 • Kādās senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas aktivitātēs jūs vēlētos piedalīties?

NVO_pilsoniskās_sabiedrības_pamatelements - mācību materiāls
NVO_pilsoniskās_sabiedrības_pamatelements - prezentācija

NVO pilsoniskās sabiedrības pamatelements - video lekcija

7.

Nevalstisko organizāciju izveide un vadīšana – I.

 • Ar ko sākt NVO izvedi?
 • NVO vadīšanas principi.
 • NVO struktūra, lēmumu pieņemšanas process.
 • Sabiedriskā labuma organizācijas.
 • Datu aizsardzības regulējums.

Praktiskās nodarbības: filma (20 – 25 min).

NVO izveide un vadīšana - I - mācību materiāls
NVO izveide un vadīšana - I - prezentācija

NVO izveide un vadīšana I - video lekcija

8.

Nevalstisko organizāciju izveide un vadīšana – II.

 • NVO finansējuma avoti.
 • NVO īsteno savas idejas projektos.
 • NVO projektu finansējums Latvijā.
 • NVO projektu starptautiskais finansējums.
 • NVO finanšu uzskaite.

Praktiskās nodarbības: Pieteikuma sagatavošana projektu konkursam. Praktiski ieteikumi projekta izdevumiem.

NVO izveide un vadīšana - II - mācību materiāls
NVO izveide un vadīšana - II - prezentācija

NVO izveide un vadīšana II - video lekcija

9.

Pilsoniskās sabiedrības ietekme – I.

 • Pilsoniskās sabiedrības loma ekonomikā.
 • Pilsoniski aktīvas sabiedrības.
 • Sabiedrības līdzdalība Eiropas Savienībā.
 • Sabiedrības līdzdalības veidi un līmeņi ES.
 • Starptautiskie NVO tīkli.

Praktiskās nodarbības: filma (20 – 25 min).

Pilsoniskās sabiedrības ietekme - I - mācību materiāls
Pilsoniskās sabiedrības ietekme - I - prezentācija

Pilsoniskās sabiedrības ietekme I - video lekcija

10.

Pilsoniskās sabiedrības ietekme – II.

 • NVO / trešais sektors / pilsoniskā sabiedrība.
 • Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums.
 • Brīvprātīgie seniori Singapūrā, Austrālijā, Latvijā.

Jautājumi diskusijai: Kā kursa laikā ir mainījusies jūsu attieksme un vērtējums par pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm?

Pilsoniskās sabiedrības ietekme - II - prezentācija

Pilsoniskās sabiedrības ietekme - II - mācību materiāls

Pilsoniskās sabiedrības ietekme II - video lekcija