Vecums nav šķērslis II

Projekts “Vecums nav šķērslis II” ir turpinājums projektam “Vecums nav šķērslis”, kurš tika realizēts 2017.-2019. gadā. Šajā projektā iesaistītas jau 10 partneru organizācijas no 3 Baltijas valstīm. Projekta vispārējais mērķis ir paplašināt senioru iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes mūža garumā. Projekta gaitā tiks izstrādāti mācību materiāli par 10 sekojošām tēmām:

Projekta ietvaros ir paredzēta arī senioru apmācība – gan pašmācības ceļa, gan attālināti tiešsaistē, gan arī klātienē. Klātienē gan mācības varēs notikt tikai tad, kad Valdība to atļaus epidemioloģiskās situācijas dēļ. Diemžēl, situācija ir ļoti neskaidra un arī, ja mācības klātienē tiks atļautas, pieejamo vietu skaits būs ierobežots. Tāpēc iesakām netērēt velti laiku vai nu izvēlēties pašmācību ar pasniedzēja konsultācijām vai tālmācību.