7.nodarbība Stress, tā pārvarēšana un veselība. Dzīvesveids kā stresa un veselības saistību ietekmējošs faktors.