5.nodarbība Priekšstati par sevi (kā es sevi redzu un kā mani redz citi).