2.nodarbība Psiholoģiskā novecošanās, novecošanās process un uztvere.