6.nodarbība Attiecības ar citiem un sociālais atbalsts.