4.nodarbība Dzīvesveids un veselīgie paradumi. Veselības uzvedība.