10.nodarbība Mērķu formulēšana, plānošana un īstenošana. Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.