9.nodarbība Vides nozīme fizisko aktivitāšu veicināšanā. Kritienu profilakse.