2.moduļa programma

Kā uzturēt fizisko veselību  un (droši uzsākt) fiziskās aktivitātes

 

Kursa mācīšanās mērķi

  1. Sekmēt dzīves kvalitātes paaugstināšanu senioriem, padziļinot viņu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, aktīvu un veselīgu novecošanu.
  2. Padziļināt senioriem zināšanas un nostiprināt prasmes uzlabot un uzturēt savu fizisko veselību.

 

Mācību kursa plānojums

Nodarbību skaits 10. Nodarbību ilgums – 6 akadēmiskās stundas, no tām 2 stundas – diskusija, 4 stundas – praktiskās nodarbības.

Mācību kursa tematiskais plāns

Nr.

Tēma

Forma

Ilgums Skaits

Nodarbības mācīšanās mērķis

Mācību līdzekļi

Sagatavo LV

1

Veselīga un aktīva novecošanās (visiem moduļiem).

 

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

 

Izpratne par novecošanās procesa būtību un aktīvas novecošanās  pamatprincipiem.

Mācību klase ar datoru un projektoru, viens dators uz 2-3 kursa dalībniekiem, interneta pieeja.

Dr. med. Signe Tomsone

 

2

Fiziskās aktivitātes, to nozīme senioru funkcionālā stāvokļa uzturēšanā un uzlabošanā.

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

 

Izpratne par fiziskajām aktivitātēm, indivīda funkcionēšanu un novecošanās procesam raksturīgajiem funkcionēšanas ierobežojumiem.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Māra Kuļša.

Ingrīda Tambora

 

3

Fiziskās sagatavotības rādītāji un to novērtēšana senioriem:

 

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

 

Izpratne par dažādiem fiziskās sagatavotības rādītājiem un pamata prasmes tos izvērtēt.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Dalībniekiem- ērts, kustībām piemērots apģērbs.

 

Māra Kuļša

Ingrīda Tambora

 

4

Fizisko aktivitāšu rādītāju novērtēšana senioriem. Fizisko aktivitāšu ieteikumi un   atbilstošu fizisko aktivitāšu izvēle.

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

Pamata prasmes sekot līdzi fiziskajai slodzei un izvēlēties sev piemērotas fiziskās aktivitātes.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Dalībniekiem līdzi pulkstenis, mobilais tālrunis vai viedtālrunis.

Māra Kuļša

Ingrīda Tambora

 

5.

Fizisko aktivitāšu ieteikumi un   atbilstošu fizisko aktivitāšu izvēle. Fiziskās slodzes paškontrole.

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

Pamata prasmes sekot līdzi fiziskajai slodzei un izvēlēties sev piemērotas fiziskās aktivitātes.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Dalībniekiem līdzi pulkstenis, mobilais tālrunis vai viedtālrunis.

Māra Kuļša

Ingrīda Tambora

 

6.

Nodarbju līdzsvars un veselība. Ergonomikas pamatprincipi ikdienas aktivitāšu veikšanā.

 

 

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

Izpratne par nodarbju līdzsvaru ikdienā. Prasmes pielietot atsevišķus ergonomikas principus  ikdienas aktivitātēs un darbā.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Zane Liepiņa

Signe Tomsone

 

7.

Sabalansēta ēdienkarte un fiziskās aktivitātes optimāla svara uzturēšanai.

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

2/4

Prasmes kritiski izvērtēt un  plānot savu ēdienkarti.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Māra Grundmane

 

8.

Fiziskās aktivitātes osteoporozes profilaksē un locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei.

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

Izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmi, prasmes aizsargāt locītavas ikdienā.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Zane Liepiņa

Māra Kuļša

 

9.

Vides nozīme fizisko aktivitāšu veicināšanā. Kritienu profilakse.

 

diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak.st.)

2/4

Izpratne par atbalstošas vides nozīmi fiziskās veselības uzturēšanā. Pamata prasmes identificēt riskus savā mājas/ darba vidē un tuvējā apkaimē.  Izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmi, lai izvairītos no kritieniem.

Mācību klase ar datoru un projektoru, darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu.

Zane Liepiņa

Māra Kuļša

 

10

Es gribu un es varu būt aktīvs un labi justies!

Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.

Saruna/ praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

2/4

- Patstāvīgi veikto uzdevumu pārbaude un diskusija (fizisko aktivitāšu dienasgrāmata, vides risku izvērtējums, u.c.);

- Padomi veselīgām un aktīvām vecumdienām- sev un citiem (diskusija par to, ko no apgūtā atcerēsies un ņems vērā priekš sevis vai padalīsies ar citiem).

- Atgriezeniskā saite par  mācību materiālu un procesu.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

Signe Tomsone

Māra Kuļša

Zane Liepiņa

Māra Grundmane

Ingrīda Tambora

 

 

Literatūra

  1. A.Slokenberga un D. Zepa. Vecums- liktenis, izaicinājums, dāvana. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013.
  2. Background Paper on Musculoskeletal Health and the Impact of Musculoskeletal Disorders in the Elderly. WHO World Report on Ageing and Health, 2015.
  3. Ageing and Health. WHO World Report. WHO, 2015.
  4. Global recomendations on physical activity for health. WHO, 2010.
  5. Konceptuāls ziņojums „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā”. LR MK, 2016.
  6. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums. SPKC, 2016.