6.nodarbība Nodarbju līdzsvars un veselība. Ergonomikas pamatprincipi ikdienas aktivitāšu veikšanā.