3.nodarbība Fiziskās sagatavotības rādītāji un to novērtēšana senioriem: