10.nodarbība Es gribu un es varu būt aktīvs un labi justies! Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.