1. tēma. Vecāka gadu gājuma cilvēku problēmas, kuras izsauc "sudraba" ekonomikas prasības. Finansiālā neatkarība, spēja sabalansēt savu budžetu

Mācību kursa apraksts

N.p.k.

Tēma

Mācību materiāli

  1.  

Seniori Eiropas savienībā: demogrāfiskās tendences, dzīves apstākļi, veselība, darbs un došanās pensijā, ienākumi un izdevumi, sociālā iesaiste.

Prezentācija 1. nodarbība

1. Video ieraksts

2. Video ieraksts

3. Video ieraksts

4. Video ieraksts

5. Video ieraksts

  1.  

Personiskais / mājsaimniecības budžets I.

Budžets un ienākumi.

Prezentācija 2. nodarbība

1. Video ieraksts

2. Video ieraksts

3. Video ieraksts

4. Video ieraksts

5. Video ieraksts

 

  1.  

Personiskais / mājsaimniecības budžets II.
Budžets un izdevumi.

Prezentācija 3. nodarbība

1. Video ieraksts

2. Video ieraksts

3. Video ieraksts

4. Video ieraksts

5. Video ieraksts

 

  1.  

Personiskais / mājsaimniecības budžets III.
Izdevumu kontrole

Prezentācija 4. nodarbība

1. Video ieraksts

2. Video ieraksts

3. Video ieraksts

4. Video ieraksts

5. Video ieraksts

 

  1.  

Finansiālā patstāvība un ar to saistītie lēmumi.
Kursa kopsavilkums.

Prezentācija 5. nodarbība