9. Pamatzināšanas par veselības aizsardzības sistēmu katram.

Mācību kursa apraksts

N.p.k.

Tēma

Mācību materiāli

 1.  

Veselības aprūpe un veselības aprūpes sistēma. Normatīvais regulējums.

Veselības aprūpe - prezentācija

Veselības aprūpes - mācību materiāls 1. un 2. tēmai

Valsts apmaksātā veselības aprūpe - mācību materiāls 3. - 6. tēmai

Ambulatorā veselības aprūpe - mācību materiāls 7. tēmai

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un aprūpe mājās - mācību materiāls 8. un 9. tēmai

Medicīniskā un sociālā rehabilitācija - mācību materiāls 10. tēmai

 1.  

Veselības aprūpes raksturojums. Veselības stāvoklis, riska faktori, sabiedrības novecošanās, novēršamā mirstība. Jaunie izaicinājumi Covid-19 infekcijas izplatīšanās periodā un epidemioloģisko situāciju ietekme uz veselības aprūpi.  

 1.  

Valsts obligātā veselības apdrošināšana. Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimums un pilnais veselības aprūpes pakalpojumu grozs. Rindu veidošana.

 1.  

Pacienta līdzmaksājumi saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

 1.  

E-veselības sistēma, tās uzdevumi un piedāvājumi.

 1.  

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma un e-recepte.

 1.  

Ambulatorā veselības aprūpe:

7.1.

Primārā veselības aprūpes pakalpojumi ģimenes ārstu praksēs;

7.2.

Veselības aprūpes profilakse un “Zaļie koridori”;

7.3.

Zobārstniecības pakalpojumi;

7.4.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi.

 1.  

Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 1.  

Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana slimnīcās, steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

 1.  

Veselības aprūpe mājās.

 1.  

Medicīniskā un sociālā rehabilitācija.