4. tēma. Kāpēc mums vecumdienās nepieciešams trenēt atmiņu un kā to izdarīt? Pamatprasmes mūžizglītībai.

 

Nr.

Tēma

Mācību materiāli

1

1. Tēmas ievads. Iesildīšanās vingrinājums (25-30) minūtes

Bendra TAU senjorų mankšta Pasaulinės sveikatos dienos proga - YouTube

Dalībnieku iepazīšanās

Īsi par apmācības kursa struktūru (25-30) minūtes

2. Pamatinformācija par fizisko aktivitāti un smadzeņu veselību (45) minūtes

https://www.youtube.com/watch?v=XB4aSNE2tMc

3. Pamatzināšanas par atmiņu mūsdienu skatījumā

Darbs grupās vai tērzēšanas istabās (50 - 60) minūtes

 Mājas darbs

Mankšta senjorams ( Exercises for seniors / adult people ) - YouTube

Mankšta senjorams namuose - YouTube

 

Pamatzināšanas par atmiņu - prezentācija
Pamatzināšanas par atmiņu.- mācību materiāls

2

 

4. Mūžizglītība

Tēmas ievads

Iesildošie uzdevumi (15-20) minūtes

 Mūžizglītībā iesaistījušos dalībnieku pieredze ( 25 min.)

 (kopā 45 min)

 Ko mēs domājam, runājot par mūžizglītību ? Kādas ir pieaugušo mācīšanās teorijas?

 (45 min+ 45 min)

Igaunijas mūžizglītības stratēģijas kopsavilkums

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf

Labas prakses piemēri

Latvijas mūžizglītības stratēģija

https://likumi.lv/ta/id/281992?&search=on ?

 Labas prakses piemēri

Lietuvas mūžizglītības stratēģija

 Labas prakses piemēri

 (45 min)

Mūžizglītība - prezentācija
Mūžizglītība - mācību materiāls

3

5. Tēmas ievads

Iesildošie uzdevumi (15-20) minūtes

 Mūžizglītības dalībnieku pieredze ( 25 min)

   (kopā 45 min)                                                                                                      

Mūžizglītības pamatkompetences:

• Lasītprasme

• Daudzvalodība

• Ciparu, zinātniskās un inženiertehniskās prasmes

• Digitālās un uz tehnoloģijām balstītās kompetences

• Starppersonu prasmes un spēja apgūt jaunas kompetences

• Aktīva pilsonība

• Uzņēmējdarbība

• Kultūras izpratne un izpausme (1,5 stundas)

6. Mūžizglītības kompetences turpmākajai dzīvei senioru vecumā

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/six-key-competencies-life-learning-later-life-and-active-ageing ( sešas kompetences) (1,5 stundas)

•  Labākie mūžizglītības metožu piemēri

 Mājas darbs

Mūžizglītības pamatkompetences - mācību materiāls
Atmiņas trenēšana prezentācija

4

Atmiņas trenēšana

 Atmiņas trenēšanas  teorijas

 Atmiņas trenēšanas  aktivitātes un labākie atmiņas trenēšanas  metožu piemēri visās 3 valstīs

 

  Mājasdarbs

 

Atmiņas trenēšana - mācību materiāls

 

5

Labākie atmiņas trenēšanas metožu piemēri

un pieredzes

Mājas darbu analīze un kopsavilkums

Kursa kopsavilkums. Rekomendācijas.

Atmiņas_trenēšanas metodes.- mācību materiāls

Atmiņas trenēšanas metodes - prezentācija