10. tēma. Dzimtas koka veidošana

 Mācību kursa apraksts

Nr

Tēma

Mācību materiāli

1

Ģenealoģijas jēdziens

• Ieguvums no ģimenes sakņu zināšanām.

• Kas nepieciešams, lai uzzinātu savas ģimenes ģenealoģiju.

• Atpakaļ pie kādas paaudzes ir iespējams izsekot mūsu ģimenes
vai radinieka ģenealoģijai.

• Ģenealoģiskie koki un pirmie dati par tiem.

Ģenealoģija - ieguvumi

2

 

Ģenealoģiskie avoti Lietuvā

Lietuvas valsts vēstures arhīvs

• Metriskās grāmatas

• Pirmslaulību aptaujas grāmatas

• draudzes locekļu saraksti

• muižniecības apstiprināšanas akti

• dižciltīgo ģimeņu apraksti

• Muižas inventārs

• Pārskatīšanas saraksti

• Dzimšanas, laulības, šķiršanās, nāves civilās reģistrācijas ieraksti

• Pases 

• Brīvprātīgo, iesaukto, karavīru, virsnieku dokumenti

• Zemes reformas dokumenti

• Skolotāju, skolēnu, studentu personīgās lietas

• Piespiedu darbam uz Vāciju izraidīto personu dokumenti

• 1942.-1959. Gada tautas skaitīšanas dokumenti Lietuvā

Genealoģiskie avoti Latvijā

• Latvijas Valsts vēstures arhīvs- metrikas, skaitīšanas
un revīzijas saraksti

• Ģimenes meklēšanas vēsturiskie bezmaksas arhīvi

• Arolsen arhīvs

• ASV imigrācijas arhīvs Elis salā

• Latviešu ciltskoki ģenealoģijas grupa
• Periodiskās drukas datu bāze Periodika.lv

• Time Note Latvia

Dzimtas_koks. Avoti.

3

Plāna sastādīšana

• Vārds, uzvārds

• Dzimšanas datums un vieta

• Kristīšanas datums un vieta

• Laulības datums un vieta

• Vecāku vārdi un uzvārdi (mātes meitas uzvārds)

• Vecāku dzimšanas un miršanas datumi un vietas

• Vietas, kurās vecāki dzīvojuši

• Interesanti fakti, notikumi

• Dati par brāļiem un māsām

• Vecvecāki, zināmie fakti

• Ģimenes un radinieku dokumenti (dzimšanas, kristību,
laulību, miršanas apliecības, pases, īpašuma dokumenti,
darba līgumi, dienasgrāmatas, fotogrāfijas)

•Attēli

• Kapsētas (kapsētas, kapu pieminekļu foto, digitālās kapsētas)

• Baznīcu grāmatas

• Bibliotēkas un muzeji

• Internets

• Meklējumi ārzemju serveros

Ar ko sākt?

4

Ģenealoģiskā koka attēlošanas formāti Lietuvā

• Formāts 1. Es un mani senči

• Formāts 2. Senči (fotogrāfijas, kurās attēlota viņu dzīve)

• Formāts 3. Apļveida tabula

• Formāts 4. Piramīda vai koks

Ģenealoģiskā koka attēlošanas formāti Latvijā

• Piramīdas un gredzeni

• Informācijas printēšana uz diagrammas

• Drukāšanas programmas

Paleogrāfijas pamati - prezentācija

5

Dzimtas koka datorprogrammas

 • GETCOM

 • MyHeritage

 • Geni

 • Agelong Tree

 • Familysearch.com

 • Ages

 • Ahnenblatt

 • Ancestral Quest

 • Ancestry

 • Brother‘s Keeper

 • Family Tree Maker 2008

 • Genea

 • Genealogy

 • GenealogyJ

 • Genopro

 • GreatFamily

 • Legacy

 • Personal Ancestral

 • PhpGetView

 • Progeny genealogy

 • ,,Radovid“ projektas

 • Trees

Dzimtas koka šablonu piemēri

Dzimtas koka zīmēšana.

Datorprogrammas - prezentācija