8. tēma. Juridiskās pamatzināšanas - likumi, cilvēka tiesības, patērētāju aizsardzība, ka mazināt risku kļūt par krāpšanas upuri?

Mācību kursa apraksts - pilnā versija 

Nr.

Tēma

Mācību materiāli

1.

Tipiskās mūsdienu demokrātiskās valsts darbības pamati:

• Pamata struktūra un principi

• Galvenās senioriem būtiskās cilvēktiesības

• Ieguvumi no dalības ES

• Mūsdienu valsts iestādes un to pienākumi

1.1. Demokrātija

1.2. ANO pamattiesības

1.3. ES

2.

Civiltiesības:

• Līgums un tā sekas

• Līgumi ar bankām, apdrošināšanas līgumi, pienākumi un riski

• Testaments, mantojums, dāvināšana.

• Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem

2. Civillikums

3.

Patērētāju aizsardzība:

• Patērētāja jēdziens, galvenās patērētāja tiesības un informācijas avoti.

• Preču un pakalpojumu atbilstība līguma noteikumiem

• Atteikuma tiesības distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtajos līgumos

• Netaisnīgie līguma noteikumi un negodīgā komercprakse.

3. Patērētāju tiesības

4.

Administratīvās tiesības:

• Saziņa ar valsts iestādēm

• Administratīvie sodi, noziegumi, delikti. Kā risināt problēmas konstruktīvi?

• Tiesa un policija. Kur vērsties un kad?

4. Administratīvās krimināltiesības