2.nodarbība Komunikācijas pamati. Verbālā un neverbalā komunikācija, saskarsmes grūtības un sarunu vadīšanas tehnikas.