Pēdējās ziņas

Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”. Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā. Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti

26.10.2017

Uzsākta projekta “Vecums nav šķērslis” īstenošana

2017.gada 09.-11.augustā Rīgas Stradiņa Universitātes telpās notika pirmā partneru tikšanās NordPlus Adult finansētā projekta “Vecums nav šķērslis”, kuru kopīgi uzsāk Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”, ietvaros.

15.08.2017

9. Pamatzināšanas par veselības aizsardzības sistēmu katram.

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Mācību materiāli Veselības aprūpe un veselības aprūpes sistēma. Normatīvais regulējums. Veselības aprūpe - prezentācija Veselības aprūpes - mācību materiāls 1. un 2. tēmai Valsts apmaksātā veselības aprūpe - mācību materiāls 3. - 6. tēmai Ambulatorā veselības aprūpe - mācību materiāls 7. tēmai Neatliekamā medicīniskā palīdzība un

7. tēma. Gatavs aiziet, lai dzīvotu. Praktiskie, sociālie un garīgie aspekti. Komunikācija starp dažādām paaudzēm - kā mazināt nesaprašanos?

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Faili Filozofiskie un Garīgie aspekti Atziņas dzīves nogalē: lietas par, kurām visvairāk nožēlo cilvēki pēc nodzīvotās dzīves. Vai ir iespējams mainīt ieradumus briedumā, vecumā? Mainīt, pieņemt, nožēlot. Ievads- Improvizācija par tēmu Filozofiskie un Garīgie aspekti - mācību materiāli Filozofiskie un Garīgie aspekti - prezentācija

1. tēma. Vecāka gadu gājuma cilvēku problēmas, kuras izsauc "sudraba" ekonomikas prasības. Finansiālā neatkarība, spēja sabalansēt savu budžetu

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Mācību materiāli Seniori Eiropas savienībā: demogrāfiskās tendences, dzīves apstākļi, veselība, darbs un došanās pensijā, ienākumi un izdevumi, sociālā iesaiste. Prezentācija 1. nodarbība 1. Video ieraksts 2. Video ieraksts 3. Video ieraksts 4. Video ieraksts 5. Video ieraksts Personiskais / mājsaimniecības budžets I. Budžets un