Uzsākta projekta “Vecums nav šķērslis” īstenošana

15.08.2017

2017.gada 09.-11.augustā Rīgas Stradiņa Universitātes telpās notika pirmā partneru tikšanās NordPlus Adult finansētā projekta “Vecums nav šķērslis”, kuru kopīgi uzsāk Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”, ietvaros.

Projekta moto ir “Palīdzi pats sev, palīdzi citiem”. Projekta mērķis ir celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, sagatavojot pasniedzējus un tālāk apmācot pirms-pensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus par sekojošam tēmām:

  • kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus;

• kā saglabāt fizisko veselību;

• kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;

• Kā izvairīties un pārvarēt vientulību.

Tikšanās laikā partneri izveidojas atbilstošas darba grupas, izvēlējās šo grupu vadītājus, izdiskutēja par darba etapiem, termiņiem, sasniedzamajiem rezultātiem un sadarbības nosacījumiem.

Projekts ilgs 2 ½ gadus. Jau šogad tiks izstrādātas mācību programmas, bet līdz nākamā gada vasarai arī mācību materiāli. 2018.gada rudenī tiks apmācīti pa 40 pasniedzējiem katrā valstī, bet 2019.gads tiks veltīts nodarbībām ar mērķauditoriju.

Pasākuma noslēgumā tika parakstīts partneru sadarbības līgums. Ar RSU kā ar sevišķi svarīgu partneri tiks noslēgts īpašs sadarbības līgums.