Pēdējās ziņas

6. Pastaigas pa pilsētu izstrādāšana – karte ar maršrutu, interesanto objektu apraksti, darba laiki, cenas, gida pakalpojumi

Mācību kursa apraksts Nr. Tēma Mācību materiāli 1 Pirmā sesija Ko mēs zinām par Baltijas valstīm? 1. Kurā laikmetā Baltijas valstis Lietuva, Latvija, Igaunija jau ir minētas vēstures avotos? 2. Nosauciet Lietuvas, Latvijas un Igaunijas galvaspilsētas. No kurienes viņu vārdi? 3. Kādas krāsas ir Lietuvas, Latvijas un Igaunijas karogi? Ko viņi simbolizē? 4. Cik cilvēku

9. Pamatzināšanas par veselības aizsardzības sistēmu katram.

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Mācību materiāli Veselības aprūpe un veselības aprūpes sistēma. Normatīvais regulējums. Veselības aprūpe - prezentācija Veselības aprūpes - mācību materiāls 1. un 2. tēmai Valsts apmaksātā veselības aprūpe - mācību materiāls 3. - 6. tēmai Ambulatorā veselības aprūpe - mācību materiāls 7. tēmai Neatliekamā medicīniskā palīdzība un

7. tēma. Gatavs aiziet, lai dzīvotu. Praktiskie, sociālie un garīgie aspekti. Komunikācija starp dažādām paaudzēm - kā mazināt nesaprašanos?

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Faili Filozofiskie un Garīgie aspekti Atziņas dzīves nogalē: lietas par, kurām visvairāk nožēlo cilvēki pēc nodzīvotās dzīves. Vai ir iespējams mainīt ieradumus briedumā, vecumā? Mainīt, pieņemt, nožēlot. Ievads- Improvizācija par tēmu Filozofiskie un Garīgie aspekti - mācību materiāli Filozofiskie un Garīgie aspekti - prezentācija

1. tēma. Vecāka gadu gājuma cilvēku problēmas, kuras izsauc "sudraba" ekonomikas prasības. Finansiālā neatkarība, spēja sabalansēt savu budžetu

Mācību kursa apraksts N.p.k. Tēma Mācību materiāli Seniori Eiropas savienībā: demogrāfiskās tendences, dzīves apstākļi, veselība, darbs un došanās pensijā, ienākumi un izdevumi, sociālā iesaiste. Prezentācija 1. nodarbība 1. Video ieraksts 2. Video ieraksts 3. Video ieraksts 4. Video ieraksts 5. Video ieraksts Personiskais / mājsaimniecības budžets I. Budžets un

8. tēma. Juridiskās pamatzināšanas - likumi, cilvēka tiesības, patērētāju aizsardzība, ka mazināt risku kļūt par krāpšanas upuri?

Mācību kursa apraksts - pilnā versija Nr. Tēma Mācību materiāli 1. Tipiskās mūsdienu demokrātiskās valsts darbības pamati: • Pamata struktūra un principi • Galvenās senioriem būtiskās cilvēktiesības • Ieguvumi no dalības ES • Mūsdienu valsts iestādes un to pienākumi 1.1. Demokrātija 1.2. ANO pamattiesības 1.3. ES 2. Civiltiesības: • Līgums un tā sekas • Līgumi ar