10.nodarbība Līdzekļu mikro biznesa uzsākšanai iegūšanas iespējas Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.