Projekts “Vecums nav šķērslis”

Vecums nav šķērslis II

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un sadarbības partneri, piedaloties starptautiskā Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas NordPlus finansētā projektā Vecums nav šķērslis II, ir izstrādājuši plaša spektra apmācību programmu senioriem. Projekta mērķis ir celt senioru dzīves kvalitāti Baltijā. RSU studenti ir izveidojuši īpašu tīmekļvietni vecumsnavskerslis.lv, kurā pieejamas projekta laikā izstrādātās mācību programmas un citi materiāli.

 

Vecums nav šķērslis I

Projekta globālais mērķis ir uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti Baltijas valstīs. Mērķauditorija ir visi Baltijas iedzīvotāji pirms pensijas un agrīnajā pensijas vecumā, it īpaši tie, kuri dzīvo pilsētās daudzdzīvokļu mājās. Projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt mācību programmas, metodikas, mācību materiālus un apmācīt pasniedzējus, kuri tālāk strādās ar mērķauditoriju, sekojošos moduļos:

     Kā izdzīvot pēc aiziešanas pensijā, kādu palīdzību var saņemt, kā uzsākt mazu biznesu;

     Kā saglabāt fizisko veselību

     Kā saglabāt garīgo veselību un pagūt jaunas zināšanas, prasmes iemaņas

     Kā izvairīties un pārvarēt vientulību.

Projekta ilgums paredzēts 2 ½ gadi. Projektu realizēs Latvijas Pensionāru federācija (koordinators), analogas organizācijas Igaunijā un Lietuvā un Rīgas Stradiņa Universitāte.

Pirmajā organizatoriskajā projekta partneru sanāksmē Rīgā 2017.gada augusta tika noorganizētas .darba grupas katra moduļa izstrādei un realizācijas.

2017.gada septembrī - novembrī tika izstrādātas mācību programmas, kuras 2017.gada 7.un 8.decembrī partneru sanāksmē Viļņā tika apstiprinātas.

2018.gada janvārī - jūnijā tika izstrādātas mācību metodikas un materiāli, kurus jūnija beigās partneri izskatīja sanāksmē Tallinā.

2018.gada septembrī katrs partneris organizēja publisku pasākumu sabiedrības informēšanai par iespējam apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

2018.gada decembrī - 2019.gada martā notika lektoru apmācības, 52 lektoriem tiks pasniegti sertifikāti, kas apliecina viņu gatavību jau tuvākajā laikā doties uz pašvaldībām un iedrošināt seniorus turpināt aktīvu dzīvesveidu arī pēc darba gaitu izbeigšanas. 

2019.gads tiks veltīts mērķa grupas apmācības. 

Projekts noslēgsies 2019.gada decembrī.