Pabeigta projekta “Vecums nav šķērslis” īstenošana

08.11.2019

Skaistajās 2017.gada augusta dienās Rīgas Stradiņa Universitātes telpās notika pirmā partneru tikšanās NordPlus Adult finansētā projekta “Vecums nav šķērslis”, kuru kopīgi uzsāk Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”, ietvaros.

Tikpat skaistā, saulainā dienā, kas noslēdza tumšo un drēgno darba nedēļu, 2019.gada 8.novembrī RSU notika projekta noslēguma tikšanās. Darba grupu vadītāji un projekta partneri pastāstīja kā katram veicās izpildīt projekta uzdevumus, kādu pieredzi viņi guva savā darbā, kādas bija veiksmes un arī kas nenācās tik viegli kā cerēts.

Projekta mērķis ir celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, sagatavojot pasniedzējus un tālāk apmācot pirms-pensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus par sekojošam tēmām:

  • kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus;

• kā saglabāt fizisko veselību;

• kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;

• Kā izvairīties un pārvarēt vientulību.

Projekta mērķis ir sasniegts, Lietuvā un Igaunijā sagatavoti pa 40 pasniedzējiem, Latvijā – 53. Šo lektoru saraksts, kontaktinformācija ir projekta mājas lapā www.vecumsnavskerslis.lv sadaļā “Mācību materiāli”. Mēs lepojamies ar to, ka šie cilvēki ir ne tikai no Rīgas, bet no daudzām, pat attālām, Latvijas vietām – Krāslavas, Balviem, Kuldīgas, Riebiņiem, utt. Notikušas mērķgrupu mācības, kurās jaunas zināšanas un prasmes apguvuši vairāki simti cilvēku. Mācības turpināsies.

Visi projekta partneri izteica vēlēšanos šo projektu attīstīt tālāk, iesaistot Senioru skolas Latvijā un Trešās paaudzes universitātes Lietuvā un Igaunijā, lai izveidotu sadarbības tīklu un jaunas, visiem interesējošas programmas un mācību materiālus