Sertificētie lektori

1. modulis. Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus

Nr. Uzvārds Vārds e-pasts saziņai projekta ietvaros Pārstāvētais novads
1 Andreļuna Sandra andrelu [at] inbox.lv Rīga
2 Azamatova Tatjana tiazamnew [at] gmail.com Krāslava
3 Baltiņa Zinta berstele [at] inbox.lv Rīga
4 Gailīte Guna gunaga [at] gmail.com Jūrmala
5 Kolberga Laimdota laimakolberga [at] inbox.lv Bauska
6 Ķedere Zinaida zinaida_k [at] inbox.lv Ilūkste
7 Mazūre Iveta iveta087 [at] gmail.com Rīga
8 Nageviča Biruta bina1 [at] inbox.lv Rīga
9 Neilande-Frīdenberga Lolita lolita.neilande [at] gmail.com Talsi
10 Orupe Sarmīte info [at] ilvo.lv Rīga
11 Ritova Vineta vineta.ritova [at] inbox.lv Rīga
12 Šmite Benita benita.smite [at] inbox.lv Vecumnieki
13 Zenovjeva Inna zinna [at] inbox.lv Riebiņi

 

2.modulis. Kā uzturēt fizisko veselību un (droši uzsākt) fiziskās aktivitātes

Nr. Uzvārds Vārds e-pasts saziņai projekta ietvaros
1 Abarone Daiga  abarona2016 [at] inbox.lv
2 Antoņēviča Līga  liga.antonevica [at] du.lv
3 Badūne Līga  liga.badune [at] gmail.com
4 Caunīte Anna  cielavabaltgalve [at] inbox.lv
5 Harjo Benita  benita.harjo [at] gmail.com
6 Inkina Inga ingainkina [at] inbox.lv ( )ingainkinaingainkina [at] inbox.lv (@)inbox.lv
7 Lohtionovs Aleksandrs  lahtionov [at] gmail.com
8 Luckāne Ilga  ilgavija [at] inbox.lv
9 Roze Inese  inesetalsi [at] inbox.lv 
10 Strazdiņa Nadija nadija [at] nadija.lv ( )nadijanadija [at] nadija.lv (@)nadija.lvnadija [at] nadija.lv ( )
11 Vasilāne Diāna diana_vasilane [at] inbox.lv ( )diana_vasilane [at] inbox.lv 
12 Viļma Anita anita.rauna [at] inbox.lv ( )anita.rauna [at] inbox.lv 
13 Mangusa  Līga liiga.mangusa [at] gmail.com 
14 Šēnvalde Inese injan7 [at] inbox.lv 
15 Laure- Smilgaine Dace dacel [at] inbox.lv 
16 Kuņicka  Irēna irena.kunicka [at] du.lv (i)rena.kunicka [at] du.lv

 

3.modulis Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes

Nr. Uzvārds Vārds e-pasts
1 Fomiceva Jeļena elena311329 [at] gmail.com
2 Gaidis Ivars ivars.gaidis [at] gmail.com
3 Kozjutinska Marija maria-k [at] inbox.lv
4 Kraukle Zaiga zaiga.kraukle [at] inbox.lv
5 Lazda Raimonds raimondslazda [at] inbox.lv
6 Legzdiņš Normunds norman.legzdins [at] gmail.com
7 Lejniece Ilze ilze.uburge [at] gmail.com
8 Lukstiņa Aija aija_lukstina [at] inbox.lv
9 Meluškāne Sindija sindija.meluskane [at] gmail.com
10 Paņkova Jeļena info [at] centrsvainode.lv
11 Salima Salima isalima [at] inbox.lv
12 Skukovska Inese inese.skukovska [at] gmail.com
13 Stieģele Dace d.stiegele [at] inbox.lv
14 Terehova Rudīte ruteks [at] inbox.lv
15 Zvaigzne Ildze ildze [at] alon.lv
16 Žvīgure Inga ingazvigure [at] inbox.lv

 

4.modulis Kā izvairīties un pārvarēt vientulību

Nr. Uzvārds Vārds e-pasts
1 Baltvilka Dzintra zintra77 [at] inbox.lv
2 Gailīte Guna gunaga [at] gmail.com
3 Lazda Raimonds raimondslazda [at] inbox.lv
4 Ločmele-Valtere Ruta ruta.locmele [at] gmail.com
5 Logina Zinaida zinaida.logina [at] inbox.lv
6 Orlova Ruta ruta.orlova [at] gmail.com
7 Pavītola Elga inella [at] inbox.lv
8 Pumpure Dace accountantdace [at] inbox.lv
9 Šenvalde Ineta injan7 [at] inbox.lv
10 Viškere-Šmarova Elita viskere [at] hotmail.com