52 lektori iedrošinās seniorus aktīvam dzīvesveidam

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulv. 26A, Rīgā)

Turpinot projekta Vecums nav šķērslis īstenošanu, 17. martā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulv. 26A, Rīgā) 52 lektoriem tiks pasniegti sertifikāti, kas apliecina viņu gatavību jau tuvākajā laikā doties uz pašvaldībām un iedrošināt seniorus turpināt aktīvu dzīvesveidu arī pēc darba gaitu izbeigšanas. Uz pasākumu ir aicināti arī mediju pārstāvji.

Projekts Vecums nav šķērslis, kura mērķis ir celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijas valstīs, tika sākts 2017. gada augustā. To īsteno Latvijas Pensionāru federācija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Igaunijas Pensionāru biedrību asociāciju un Lietuvas Pensionāru savienību Bočiai.

17. martā noslēgsies projekta kārtējais posms – lektoru sagatavošana –, kam sekos nodarbību organizēšana senioriem vairākās Latvijas pilsētās. Nodarbības, kuras apmeklēja topošie lektori, norisinājās no 2018. decembra  līdz 2019. gada martam. Tajās piedalījās interesenti no Rīgas, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Balviem un citām pilsētām.

Lektori apguva zināšanas par šādām tēmām:

  • kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā (ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus);
  • kā saglabāt fizisko veselību;
  • kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
  • kā izvairīties no vientulības un pārvarēt to.

“Mācības projektā Vecums nav šķērslis bija labi organizētas, interesantas un daudzveidīgas. Man bija iespēja apmeklēt divus mācību moduļus – Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes un Kā izvairīties un pārvarēt vientulību,” pieredzē dalās mācību dalībnieks Raimonds Lazda no Krāslavas, kurš savā novadā jau no 2015. gada aktīvi iesaistās senioru izglītības projektā Senioru skola.

“Jūtos gandarīts par to, ka iekļuvu šajā mācību programmā, jo ieguvu jaunas zināšanas darbam ar senioriem un iepazinos ar lieliskiem un zinošiem mācībspēkiem, kuri strādāja šajā projektā. Manuprāt, senioru izglītošana ir būtiska, jo mazina slodzi uz sociālajiem dienestiem, veselības aprūpes iestādēm un rada iespējas iekļaut seniorus sociālajās aktivitātēs, tostarp arī brīvprātīgajā darbā, kas ļauj viņiem sajusties vajadzīgiem,” saka R. Lazda.

Aktuālākā informācija par plānotajām nodarbībām un pieteikšanās kārtību tuvākajā laikā būs pieejama projekta mājaslapā www.vecumsnavskerslis.lv. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas NordPlus finansiālo atbalstu.